domov    
 
Urban Stanič
iz Haydna naredi Beethovna
     
   
     
Naročite koncert! Imejte dobiček! Najdražji pianist
     
     
    Prenesite cenik!

Imejte dobiček!

S sponzoriranjem klavirskih koncertov Urbana Staniča.

     
V dvoranah slovenskih občin.
 
 
V dvoranah slovenskih glasbenih šol.
 
 
V dvoranah slovenskih hotelov, letovišč in zdravilišč.
 
 
V dvoranah slovenskih domov za starejše.
 
 
V dvoranah slovenskih veleposlaništev v tujini.
 
 
V dvoranah tujih veleposlaništev v Sloveniji.
 
 
V dvoranah ljubljanskega Cankarjevega doma.
 
 
V dvoranah newyorškega Carnegie Halla.
 

Vrednost sponzoriranja:

Kot sponzor prodrete do koncertne publike, ki se vsakič razlikuje glede na vsebino in kraj koncerta
ter število obiskovalcev in se na ta način promovirate.

Obiskovalce koncertov zanima klasična glasba, predvsem pa Urban Stanič zaradi uspehov,
ki jih ima kot slovenski pianist, večkratni in večdisciplinarni državni prvak,
zmagovalec številnih, ne samo glasbenih tekmovanj, odličen šolar in zlati maturant
ali pa kot odličen študent svoje učiteljice, slavne Dubravke Tomšič Srebotnjak.

Včasih so predstave izvedene za javnost brezplačno, včasih pa se prodajajo vstopnice.
Skupin prebivalstva, ki koncerte obiščejo, je več, tako po izobrazbeni strukturi, kakor po starosti in drugih kriterijih.
Projekti so odmevni lokalno in tudi na državnem oziroma mednarodnem nivoju.

Koncertu je na koncu lahko dodano družabno srečanje „Meet & Greet“,
kjer se sponzorji ob neformalnem druženju ob kulinaričnih specialitetah kraja srečate in pozdravite z naročnikom koncerta,
z obiskovalci in drugimi sponzorji ter se z njimi prijateljsko in tudi poslovno pogovorite.

Za sponzoriranje izberete krajevno in vsebinsko primeren koncert,
kjer Vam Vaša predstavitev prinese največji donos.


Na koncertih po slovenskih občinah se kot sponzor srečate z obiskovalci koncerta,
med katerimi so tudi vodilni uslužbenci teh občin.
Zato s svojo ponudbo lažje dostopite do lokalnih podjetij, ki so najverjetneje tudi sponzorji istega koncerta,
istočasno pa tudi do prebivalcev občine, v kateri se koncert izvaja.
Vseh slovenskih občin je 212, imajo pa običajno dvorane z okoli 200 sedeži.

Ciklus koncertov v dvoranah glasbenih šol ima visoko glasbeno strokovno publiko,
med katero pa so tudi učenci glasbenih šol in njihovi družinski člani.
Ti obiskovalci lahko postanejo Vaši potrošniki. Glasbenih šol s podružnicami je v Sloveniji okrog 100.

Koncertni ciklus po hotelih, letoviščih in zdraviliščih ter domovih za starejše je priložnost
za Vaše sponzorsko sodelovanje, še posebej, če ste proizvajalec izdelkov ali storitev
za goste omenjenih kompleksov, za vodstva teh ustanov ter za vzdrževalno, negovalno in drugo zaposleno osebje.
Zdravilišč, letovišč, hotelov in domov za starejše je v naši državi na stotine.

Poseben sklop koncertov so prireditve v dvoranah ljubljanskega Cankarjevega doma:
Gallusovi, Linhartovi, Klubu CD itd., saj so dogodki posebne odmevnosti.
Običajno so že sami po sebi spremljani v medijih in kot taki dragocena priložnost tudi za Vas v vlogi sponzorja.

Zelo enostaven skok med naše in tuje politike ter diplomate
je možen, kadar sponzorirate koncerte v organizaciji številnih tujih veleposlaništev v Sloveniji
ali naših veleposlaništev v tujini.
Med obiskovalce tovrstnih koncertov so običajno povabljeni vplivni predstavniki
družbenih kot tudi gospodarskih ustanov teh držav.

Urbanov nastop v newyorškem Carnegie Hallu, v katerega največji dvorani,
Stern / Perelman avditoriju, je 2800 sedežev, je spet poseben, tokrat mednaroden dogodek.
Organizacija takšnega koncerta je vsekakor stroškovno precej obsežna,
a enako tudi odmevna in zato za Vaše sodelovanje v vlogi sponzorja velika priložnost.


Oblika sponzoriranja:

Pri sponzoriranju zgoraj naštetih kompletnih koncertnih ciklusov ali posameznih koncertov Urbana Staniča
se s propagandnimi materiali neposredno na koncertih samih in v medijih,
ki nastope spremljajo, predstavite kot sponzor koncerta ali koncertnega cikla.

Z največjimi logotipi, propagandnimi gesli in drugimi grafičnimi in zvočnimi predstavitvami
ste kot sponzor prisotni na panojih, zastavah in drugih površinah večjih dimenzij ob vhodu v zgradbo,
v kateri se nahaja koncertna dvorana, ob vhodu v samo dvorano, na odru ob klavirju,
v obliki projekcije logotipa na steno za klavirjem
ali na zagrnjeno zaveso pred odrom pred začetkom predstave.

Z manjšimi logotipi se kot sponzor predstavite na koncertnih programih,
Vaša dejavnost je lahko obširneje opisana na tiskanih materialih, ki se delijo skupaj s koncertnimi programi,
obiskovalci lahko brezplačno dobijo Vaše promocijske izdelke,

Vaš logotip je lahko na proti publiki obrnjeni strani klavirja ...

Kot sponzor lahko ime Urbana Staniča z vsemi njegovimi lastnostmi in kakovostmi
tudi uporabite pri svojem siceršnjem oglaševanju in na svojih spletnih straneh.


Prenesite "Plakat generalnega sponzorja"!
(Na mestu imena Struna je lahko Vaše ime.)

Prenesite "Sponzorjev tiskani material - prva stran"!
(Na mestu imena Struna je lahko Vaše ime.)

Prenesite "Sponzorjev tiskani material - druga stran"!
(Na mestu imena Struna je lahko Vaše ime.)


Imejte dobiček!

S sponzoriranjem klavirskih tekmovanj Urbana Staniča.


Vrednost sponzoriranja:

Urbana Staniča sponzorsko spremljate na klavirskih tekmovanjih po Sloveniji in v tujini in se s tem promovirate.
Na teh tekmovanjih je, podobno kot pri koncertih v dvoranah slovenskih glasbenih šol,
zbrana še nekoliko ožje strokovna klavirska glasbena publika.
Tekmovanja so ponavadi v tujini, kar lahko pomeni tudi za Vas kot sponzorja dodatne možnosti promocije.

Tekmovanje je sestavljeno iz ene ali večih predstavitev (etap) v obliki koncertnega nastopa
solistično ali skupaj s simfoničnim orkestrom pred ocenjevalno komisijo.
Na tekmovanju so kot sotekmovalci prisotni pianisti tudi bolj „odrasle“ starosti in še bolj uveljavljenih imen.
Znana imena so tudi člani komisij.
Dogodek je običajno tudi medijsko podprt.


Oblika sponzoriranja:

O Urbanovi udeležbi na tekmovanjih, v tujini tudi v smislu zastopanja Slovenije, so lahko obveščeni mediji, v katerih se javnost informira tudi o Vas, ki ste sponzor, in zato pomembno stojite zraven tekmovalca.

Kot sponzor lahko Urbanov nastop na tekmovanju finančno ali materialno podprete, omembo česar pa lahko podobno kot pri sponzoriranju koncertov spet uporabite v svojih siceršnjih propagandnih sporočilih in na spletnih straneh.


Imejte dobiček!

S sponzoriranjem vsakodnevnih aktivnosti Urbana Staniča.


Vrednost sponzoriranja:

Sem spada sponzoriranje vsakodnevnih dejavnosti Urbana Staniča, ki je več kot samo glasbenik.
Na ta način sponzorirate njegov način življenja, s čimer se potem istoveti
mnogo njegovih vrstnikov in tudi ljudi drugih starosti. Kupovati in uporabljati začnejo Vaše izdelke in storitve,
saj jih uporablja tudi Urban.

Kot sponzor si z investiranjem v izdelke in storitve, ki jih za vsakodnevno uporabo namenite Urbanu,
obetate njihovo povečano prodajo zaradi vseh zgledov, ki jih Urban daje,
saj z njimi tvori „življenjski slog, ki ga velja posnemati“.


Oblika sponzoriranja:

Med predmete in storitve, s katerimi kot sponzor pri tem načinu sponzoriranja zalagate Urbana,
spadajo tako različni predmeti široke potrošnje kakor hrana, pijača, obleka, računalnik, telefon, avtomobil,
izdelki za osebno nego, za športno udejstvovanje, za počitnice, za zabavo ter
posebni predmeti, kot na primer klavirji in notni material.

Urban Stanič vadi in nastopa na Vašem klavirju, kot sponzor njegov klavir servisirate in uglašujete,
Urban posluša glasbo na stereo napravah iz Vaše avdio trgovine, kjer dobi tudi opremo za snemanje koncertov,
uživa Vašo hrano in pijačo, s katero se oskrbi v Vaši trgovini,
oblači se v obleko Vaše znamke, ki jo najde v Vaši veleblagovnici ali butiku,
uporablja milo in parfum Vaše znamke iz Vaše drogerije,
kondicijsko in športno trenira v Vaši telovadnici z utežmi in drugimi rekviziti Vaše znamke,
ima Vaš kimono, bere Vaše knjige iz Vaše knjigarne,
uporablja računalnik in telefon iz Vašega računalniškega podjetja, gleda Vašo kabelsko televizijo,
vozi avtomobil Vaše znamke, ki mu ga kot sponzor posojate Vi,
potuje z Vašo agencijo in Vašo letalsko družbo, doma ima Vaše pohištvo iz Vašega pohištvenega centra …


Imejte dobiček!

S sponzoriranjem obnove slovenske kulturne dediščine.


Obnoviti je treba renesančni dvorec v osrednji Sloveniji!
V njem je tudi dvorana za klavirske koncerte Urbana Staniča.


Vrednost sponzoriranja:

Posebno vredna vrsta sponzorstva je možna pri obnovi renesančnega dvorca iz 16. stoletja,
v katerem se med drugim obnavlja tudi bodoča domača dvorana za koncerte Urbana Staniča.
Vaša sponzorska udeležba na področju obnove slovenske kulturne dediščine,
še posebej če je ta arhitekturne vrste, ostane v trajnem narodovem spominu.

Kot sponzor se lahko na ta način zapišete v slovensko zgodovino,
saj se Vaše ime od začetka obnove naprej začne povezovati s stavbo,
kot tudi z dokumentacijo, ki obnovo spremlja in se na koncu zapiše
v listino investitorjev, ki so pri obnovi sodelovali.
Kot napisi imen sodelujočih na koncu filma.

Sponzorji, ki se vpišete med obnovitelje slovenske kulturne dediščine,
pomagate Sloveniji, saj s svojimi sredstvi prispevate k razvoju kulturnega turizma regije,
kjer se objekt kulturne dediščine nahaja in tudi cele Slovenije.
S tem pripomorete k prepoznavnosti Slovenije navzven,
saj spada kulturna dediščina neke države
hkrati tudi v kulturno dediščino širšega območja, Evrope in sveta.


Oblika sponzoriranja:

V predmet sponzoriranja spada celotna obnova dvorca,
ki po njenem dokončanju postane enkratna stavba slovenske kulturne dediščine.
Vaše sponzoriranje je možno v obliki projektantskih, gradbenih, obrtniških in drugih obnovitvenih del na objektu,
s čimer se kot sponzor promovirate na objektu samem na velikih površinah stavbe in
v medijih, ki obnovo spremljajo in o njej poročajo.

Ob krstni izvedbi koncerta Urbana Staniča v obnovljeni dvorani
ste njegovi sponzorji lahko hkrati tudi
sponzorji prenovitve stavbe slovenske kulturne dediščine.


Imejte dobiček!

 

Vaše cenjene želje
sprejemam
Iztok Stanič
Urbanov ekonomist in oče

00386 41 662 014
struna@struna.si

www.struna.si
www.urbanstanic.com
www.iztokstanic.com


 
     
  Ime  
   
     
  Email naslov  
   
     
  Sporočilo  
   
 
 
     
  1988  
   
  KULTURNI TURIZEM  
 
domov